รายการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง หน่วยงาน เบอร์ภายใน วันที่แจ้ง อุปกรณ์ อาการเสีย สถานะการซ่อม
1 วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ 31-08-2020 19:30:27 คอมพิวเตอร์ CPU ไม่ทำงาน รอการตอบรับ
2 MBWUpmEH 1 15-08-2020 02:27:16 ปริ้นเตอร์ 555 รอการตอบรับ
3 MBWUpmEH
Contact (Admin)
นายวิทยา สุนสะดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
 
Phone: 054 466 666 ต่อ 3675
Mobile: 081-1616129
Email:wittaya.su@up.ac.th