Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

วิทย์แพทย์ร่วมส่งกำลังใจให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ R2M เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีม ของม.พะเยาไปแข่งขันระดับภาคเหนือ 19 พฤศจิกายน 2559 นี้

 

           คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมส่งกำลังใจให้กับนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา สมาชิกทีม Perilla oil ที่ชนะการประกวดโครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market -R2M) รอบคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีมของมหาวิทยาลัยพะเยา ไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559  สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว น.ส.สุนิภัณฑ์ คำปัน และน.ส.อาริสรา คำเครื่อง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของทีม ส่วนผลงานวิจัยที่นำไปต่อยอดนำเสนอแผนธุรกิจร่วมกับนิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา คือ ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาม้อนแคปซูลในรูปแบบอาหารเสริม ที่ได้จากการศึกษาคุณประโยชน์ของงาม้อน พืชมหัศจรรย์ที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งมีมากกว่าปลาทะเลน้ำลึกหลายเท่าโดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหัวหน้าโครงการ และยังได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมนิสิตที่ชนะการประกวดอีกด้วย

            ในโอกาสนี้ ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับให้กำลังใจแก่นิสิตที่ชนะการประกวด ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่จะเกิดประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง ในแง่ของการประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมา และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกตำราเรียน

            สำหรับ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market -R2M) จัดขึ้นโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้ทดลองนำผลงานวิจัยที่มีอยู่จริงและผ่านการรับรองจากอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด ซึ่งเป็นการจำลองการประกอบธุรกิจในชีวิตจริง นับเป็นความท้าทายที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทดสอบตนเองก่อนไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังหลังจากจบการศึกษา ทั้งยังช่วยให้นิสิตและนักวิจัยได้เห็นภาพที่ชัดเจนของการต่อยอด การเชื่อมโยงงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภคอย่างแท้จริง และเพื่อปลูกฝังแนวคิดที่ว่า การวิจัยและพัฒนาไม่ได้เสร็จสิ้นเพียงแค่การปฏิบัติเท่านั้น แต่ต้องมีการสานต่อไปจนถึงการใช้งานได้จริงด้วย 

 

ภาพ/เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top