Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

บุคลากรและนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา จับมือรวมใจเป็นหนึ่ง สร้างฝายกั้นน้ำ สร้างประโยชน์เพื่อชุมชน

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตจิตอาสา สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างฝายกั้นน้ำในป่าต้นน้ำชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ณ จุดเฝ้าระวังป่าชุมชนตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อชะลอการไหลบ่าของน้ำและกักเก็บน้ำให้สัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน โดยมีนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ทีมข่าว CTV คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมลงพื้นที่รายงานข่าวอีกด้วย

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำป่าชุมชน เกิดจากทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทางเส้นนี้จะถูกกระแสน้ำหลากจนตัดขาด ไม่สามารถนำรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้ประสานงานมาที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นคณะที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ ตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อสร้างฝายร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลอง ม.พะเยา และนิสิตอาสาสมัคร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จึงชวนนิสิตสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ ที่ว่างจากการเรียนการสอนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  เพราะนอกเหนือจากความรู้เรายังต้องการให้นิสิตมีจิตอาสา เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และป่าต้นน้ำ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนิสิตอีกด้วย

นายอิ่นคำ พุทธสอน กำนันตำบลบ้านถ้ำ กล่าวว่า พื้นที่ป่าชุมชนบริเวณนี้ ในช่วงฤดูฝนเจ้าหน้าที่อาสาของชมรมไม่สามารถนำรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากน้ำหลากถนนถูกตัดขาด ต้องเดินย่ำโคลนเข้าไปในพื้นที่ จึงได้ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำขึ้นในป่าต้นน้ำชุมชนบ้านถ้ำ เพื่อชะลอการไหล่บ่าของน้ำ และอำนวยความสะดวกให้กับการไปปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครในชมรม และสามารถกักเก็บน้ำให้สัตว์ป่าได้กินได้ใช้  

 

ทั้งนี้การสร้างฝายรวมใจ ครั้งนี้ ถือเป็นการจับมือกันหลายหน่วยงานที่มีบริบทต่างกัน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม สานต่อพลังของคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าทรัพยากรป่าไม้ และป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนให้อยู่คู่กับชุมชนตราบนานเท่านาน

พัชรินทร์ ใจข้อ ภาพ เรียบเรียง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort