Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

บุคลากรและนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยพะเยา จับมือรวมใจเป็นหนึ่ง สร้างฝายกั้นน้ำ สร้างประโยชน์เพื่อชุมชน

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตจิตอาสา สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ นิสิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา สร้างฝายกั้นน้ำในป่าต้นน้ำชุมชนตำบลบ้านถ้ำ ณ จุดเฝ้าระวังป่าชุมชนตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อชะลอการไหลบ่าของน้ำและกักเก็บน้ำให้สัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน โดยมีนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ทีมข่าว CTV คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ม.พะเยา ร่วมลงพื้นที่รายงานข่าวอีกด้วย

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำป่าชุมชน เกิดจากทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านถ้ำ ประสบปัญหาในการเดินทางเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทางเส้นนี้จะถูกกระแสน้ำหลากจนตัดขาด ไม่สามารถนำรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงได้ประสานงานมาที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นคณะที่รับผิดชอบพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำ ตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อสร้างฝายร่วมกับศูนย์สัตว์ทดลอง ม.พะเยา และนิสิตอาสาสมัคร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จึงชวนนิสิตสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะ ที่ว่างจากการเรียนการสอนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  เพราะนอกเหนือจากความรู้เรายังต้องการให้นิสิตมีจิตอาสา เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และป่าต้นน้ำ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติให้กับนิสิตอีกด้วย

นายอิ่นคำ พุทธสอน กำนันตำบลบ้านถ้ำ กล่าวว่า พื้นที่ป่าชุมชนบริเวณนี้ ในช่วงฤดูฝนเจ้าหน้าที่อาสาของชมรมไม่สามารถนำรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากน้ำหลากถนนถูกตัดขาด ต้องเดินย่ำโคลนเข้าไปในพื้นที่ จึงได้ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำขึ้นในป่าต้นน้ำชุมชนบ้านถ้ำ เพื่อชะลอการไหล่บ่าของน้ำ และอำนวยความสะดวกให้กับการไปปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครในชมรม และสามารถกักเก็บน้ำให้สัตว์ป่าได้กินได้ใช้  

 

ทั้งนี้การสร้างฝายรวมใจ ครั้งนี้ ถือเป็นการจับมือกันหลายหน่วยงานที่มีบริบทต่างกัน ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม สานต่อพลังของคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าทรัพยากรป่าไม้ และป่าต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนให้อยู่คู่กับชุมชนตราบนานเท่านาน

พัชรินทร์ ใจข้อ ภาพ เรียบเรียง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало