Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองอาคารสถานที่และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับชุมชน สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9  สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านหม้อเเกงทอง ต.เเม่กา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

                  อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดเผยว่า เป็นเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำริเรื่อง “ฝาย” ให้เป็นทางเลือกที่สำคัญในการฟื้นฟูป่า หยุดไฟป่า สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งส่งน้ำให้กับเกษตรกร หากช่วงที่น้ำไหลแรงก็ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง ขณะเดียวกันก็กักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Green University จึงมีการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นในกับผืนป่า เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำให้มีสภาพที่สมบูรณ์มีความชุ่มชื้นในพื้นที่บริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ทางคณะฯ จึงได้ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองบริการการศึกษาและกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ณ บ้านหม้อเเกงทอง ต.เเม่กา จ.พะเยา โดยมีบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนในพื้นที่ ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมสร้างฝายกว่า 100 คน

                  ทั้งนี้พื้นที่ในการสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งหนึ่งในการทำการเกษตรของชุมชนบ้านหม้อแกงทอง เมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลากจะเกิดการกัดเซาะ การสร้างฝายชะลอน้ำจึงเป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาปัญหาให้กับชุมชน ทั้งในด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์มีความชุ่มชื้น ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงเพื่อลดการกัดเซาะ สามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์  /ข้อมูล ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียงข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало