Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองอาคารสถานที่และกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับชุมชน สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9  สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านหม้อเเกงทอง ต.เเม่กา จ.พะเยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

                  อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เปิดเผยว่า เป็นเวลากว่า 40 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำริเรื่อง “ฝาย” ให้เป็นทางเลือกที่สำคัญในการฟื้นฟูป่า หยุดไฟป่า สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นแหล่งส่งน้ำให้กับเกษตรกร หากช่วงที่น้ำไหลแรงก็ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง ขณะเดียวกันก็กักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำตอนล่าง ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Green University จึงมีการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นในกับผืนป่า เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำให้มีสภาพที่สมบูรณ์มีความชุ่มชื้นในพื้นที่บริเวณป่าชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ทางคณะฯ จึงได้ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กองบริการการศึกษาและกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ณ บ้านหม้อเเกงทอง ต.เเม่กา จ.พะเยา โดยมีบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนในพื้นที่ ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมสร้างฝายกว่า 100 คน

                  ทั้งนี้พื้นที่ในการสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งหนึ่งในการทำการเกษตรของชุมชนบ้านหม้อแกงทอง เมื่อถึงฤดูฝนน้ำหลากจะเกิดการกัดเซาะ การสร้างฝายชะลอน้ำจึงเป็นประโยชน์และช่วยบรรเทาปัญหาให้กับชุมชน ทั้งในด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์มีความชุ่มชื้น ชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงเพื่อลดการกัดเซาะ สามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์  /ข้อมูล ภาพ

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียงข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort