Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ รณรงค์ 60 วันงดเผาป่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จัดกิจกรรมวิ่ง เพื่อระดมทุนในการทำกิจกรรมรณรงค์งดเผาป่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อกิจกรรม MEDSCI NIGHT RUN 2019 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยกิจกรรม "MEDSCI NIGHT RUN 2019" ภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า "60 วัน ไม่เผาป่า AGAINST PM 2.5" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพในนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและเพื่อรณรงค์การไม่เผาทำลายป่าไม้ (60 วัน ไม่เผาป่า) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 3558-2561 มุ่งเน้นการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อรณรงค์งดการเผาป่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จากปัญหาฝุ่นหมอกควันที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

รายละเอียดการแข่งขันแบ่งเป็นการแข่งขันระยะทาง 8 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ และระยะทาง 4 กิโลเมตร ไม่จำกัดเพศและอายุ เส้นทางการวิ่งจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเส้นทางต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากนิสิตและนักวิ่งเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเปิดระบบรับลงทะเบียนเพียง 2 วัน มียอดลงทะเบียนเต็ม 700 ที่นั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало