Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดวิ่งเพื่อสุขภาพ รณรงค์ 60 วันงดเผาป่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ จัดกิจกรรมวิ่ง เพื่อระดมทุนในการทำกิจกรรมรณรงค์งดเผาป่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้ชื่อกิจกรรม MEDSCI NIGHT RUN 2019 ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โดยกิจกรรม "MEDSCI NIGHT RUN 2019" ภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า "60 วัน ไม่เผาป่า AGAINST PM 2.5" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพในนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและเพื่อรณรงค์การไม่เผาทำลายป่าไม้ (60 วัน ไม่เผาป่า) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 3558-2561 มุ่งเน้นการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University  รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อรณรงค์งดการเผาป่าตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จากปัญหาฝุ่นหมอกควันที่มีค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

รายละเอียดการแข่งขันแบ่งเป็นการแข่งขันระยะทาง 8 กิโลเมตร ไม่จำกัดอายุ และระยะทาง 4 กิโลเมตร ไม่จำกัดเพศและอายุ เส้นทางการวิ่งจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเส้นทางต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ได้รับความสนใจจากนิสิตและนักวิ่งเป็นอย่างมาก ใช้เวลาเปิดระบบรับลงทะเบียนเพียง 2 วัน มียอดลงทะเบียนเต็ม 700 ที่นั่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort