Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

“การอบรมพยาบาลเบื้องต้น เบื้องหลังของการรับน้องปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่”

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่  ณ ห้อง CE04201 โดยมี อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม มีอาจารย์ นักวิชาการศึกษา และนิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ กล่าวว่า โครงการเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่สโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ นันทนาการ และการฝึกระเบียบวินัยกับนิสิตใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีรุ่นพี่และสโมสรนิสิตเป็นผู้ดูแลกิจกรรม แต่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีเหตุฉุกเฉินที่นิสิตที่เข้ารับกิจกรรมเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม โดยดร.มารุต แก้ววงศ์ อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากเห็นความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ เป็นลม ภาวะหายใจเร็วเกิน (Hyperventilation) ปวดท้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที จากความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเชิญ อาจารย์จุฑาพงศ์ เตชะสืบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่” ซึ่งทางสโมสรนิสิตจะต้องนำความรู้และข้อปฏิบัติที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องใหม่ และเน้นเจตนารมณ์ในการดูแลนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้มีการรับน้องอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ลดความกังวล เสริมความมั่นใจในแนวทางการรับน้องของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมปลอดภัยไม่มีความรุนแรง ไม่เกิดอันตรายอย่างแน่นอน

 

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์  /ภาพ/ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало