Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 46 รายการ

คณะวิทยาศาตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มืความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสือมสภาพจำนวน 46 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลราคาด้วยวาจา (ปากเปล่า) ตามรายลละเอียดแนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort