Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2559

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินทางไปมอบของขวัญ ให้แก่ นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา (สวท.พะเยา 95.25 MHz) ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 และขอบคุณทางสถานีฯ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยดีเสมอมา

 

พัชรินทร์  ใจข้อ : ภาพ/ข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ศ.ดร.นิสันต์   สัตยาศัย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : nison.sa@up.ac.th ,
sattayasainison@gmail.com


         

         

Go to top