Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดแสดงนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านต่อการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านถ้ำ

อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนป่วยมากถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 300,000 คนต่อปี และคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี ประกอบกับอาจารย์หลายท่านในคณะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรและผักพื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จึงได้บูรณาการงานวิจัยภายในคณะและโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในปีที่ผ่านๆ มา ต่อยอดเป็นโมเดล “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านต่อการป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา”

อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานวิจัย กล่าวว่า งานวิจัยได้เริ่มต้นด้วยการสำรวจหาเมนูอาหารพื้นบ้านที่กลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีนิยมรับประทานในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ตำมะละกอ แกงหน่อไม้ แกงผักกาด ยำหน่อไม้ และน้ำพริกปลา ตามลำดับ จากนั้นหาตำรับอาหารทั้ง 5 รายการ จากแม่บ้านที่ได้รับการยอมรับในการปรุงประกอบอาหารจากชุมชน พบว่ารายการอาหารพื้นบ้านทั้ง 5 รายการที่นิยมบริโภคมีส่วนประกอบของผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร อาทิเช่น ใบขิง ใบแมงลัก ใบชะพลู ใบย่านาง มะแขว่น เป็นต้น ซึ่งพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านเหล่านี้มีฤทธิ์ในการต้านโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง หากได้มีการบริโภคในชีวิตประจำวันจะทำให้ลดอุบัติการการเกิดโรคเรื้อรังในชุมชนได้ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้มีการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรเหล่านี้เป็นผักสวนครัว ที่ครัวเรือนสามารถหามาเป็นส่วนประกอบในรายการอาหารได้ง่าย และหันมารับประทานอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นอาหารประจำท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป นอกจากนี้แล้วการส่งเสริมการเพาะปลูกผักพื้นบ้านและพืชสมุนไพร ยังถือเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะและชุมชน ทำให้ชุมชนได้เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพดีให้เกิดขึ้นในชุมชนได้ ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ไปเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา “อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการกินอาหารให้เป็นยา สร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนในชุมชน”

 

พัชรินทร์ ใจข้อ/เรียบเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th         

         

Go to top