Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดโครงการการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์

 

 

 

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนและผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0: ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน” และหัวข้อ  "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" ณ ห้อง CE02401 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ อดีตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยผลิตภัณฑ์ SNAIL 8 เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 40 คน

 สำหรับหัวข้อการบรรยาย “ประเทศไทย 4.0 : ยุคทองของการวิจัยพื้นฐาน วิทยากรได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ประเทศไทย 4.0 ไว้ว่าเป็นยุคของการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โจทย์วิจัยที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ โจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับ อาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากประชากรเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรกลับลดลง โดยใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นเครื่องมือวิจัยหลัก

นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหลักการสำหรับการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ ซึ่งท่านได้ให้แนวคิดไว้ว่า “การเขียนบทความวิจัยเน้นศาสตร์เฉพาะที่ต้องอาศัยการฝึกฝน  ความยาก คุณค่า และความงามของการเขียนไม่ได้อยู่เพียงแค่ความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดลำดับความเชื่อมโยง ความคล้องจองของเนื้อหา การจัดรูปแบบ ตลอดทั้งการใช้คำหรือภาษาเฉพาะสำหรับในแต่ละสาขา ซึ่งทักษะและความงามดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยประสบการณ์จากการอ่านและการเขียนอย่างมาก

ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล  /ข้อมูล

พัชรินทร์ ใจข้อ  /ภาพ เรียบเรียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало