Menu

แนะนำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

จดหมายข่าว วิทย์-แพทย์ ฉบับพิเศษ

รายงานประจำปี 2562

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับบทบาทนักวิจัย เพื่อเป้าหมายการขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

ทีมนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการ UP TALENT MOBILITY DAY and ROADSHOW 2019 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา ที่จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมเข้าดำเนินการด้วย ภายใต้โครงการ TALENT MOBILITY ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ด้วยการเคลื่อนย้ายอาจารย์นักวิจัยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปร่วมทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ เปิดเผยว่า อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของคณะฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยส่วนตัวได้เข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน นักวิจัยได้โจทย์วิจัยที่ใช้ได้จริง ได้ผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา งานวิจัยที่ได้ไม่ขึ้นหิ้ง นอกจากนี้อาจารย์สามารถนำนักศึกษาไปร่วมทำวิจัยกับภาคเอกชน เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำองค์ความรู้ใหม่จากการลงพื้นที่กับภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยและยังได้เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับภาคเอกชนซึ่งโครงการนี้เป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป โดยอาศัยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย ในการเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมสู่ความสำเร็จทางธุรกิจด้วยงานวิจัย” บรรยายโดย คุณนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด และร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคเอกชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ และผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ การแนะนำแนวทางในการขอรับการสนับสนุนโครงการ TALENT MOBILITY โดยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางของโครงการ TALENT MOBILITY และการสนับสนุนผู้ประกอบการในอนาคต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายประสานงานขับเคลื่อนนโยบายพัฒนากำลังคนการอุดมศึกษาฯ พร้อมกับ คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล อว.

 

 

ข้อมูล/ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ

ข่าว: พัชรินทร์ ใจข้อ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพ/งานประชาสัมพันธ์ ม.พะเยา /อุทยานวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวิจัย

ข่าวกิจกรรมนิสิต วิทย์-แพทย์

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทร 054 466 666 ต่อ 3815
Email : surisak.pr@up.ac.th 


 

 


 


         

         

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало