Menu

ปีการศึกษาที่ 2 / 2556

 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

 Neuroanatomy

 363209

ดูข้อมูล

 Basic anatomy

 363218

ดูข้อมูล

 Basic anatomy

363221

ดูข้อมูล

  Basic anatomy (2-3-6) 

401218

ดูข้อมูล

   Basic anatomy

401218

ดูข้อมูล

   Neuroanatomy

413209

ดูข้อมูล


 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

 Virology

266302

ดูข้อมูล

 Parasitology

266305

ดูข้อมูล

 Scientific English

266306

ดูข้อมูล

 Microbial Genetics

266311

ดูข้อมูล

 Medical Bacteriology

266353

ดูข้อมูล

 Scientific Instrument

266381

ดูข้อมูล

 Sanitation Microbiology

266451

ดูข้อมูล

Food Microbiology

266472

ดูข้อมูล

 Professional Training

266491

ดูข้อมูล

 Seminar

266497

ดูข้อมูล

Independent Study

266498

ดูข้อมูล

 Independent Study

266499

ดูข้อมูล

General Microbiology

361201 

ดูข้อมูล

 Mycology

361202

ดูข้อมูล

Microbiology and Parasitology 3-1

361211 

ดูข้อมูล

Microbiology and Parasitology 3-2

361211

ดูข้อมูล

 Microbiology and Parasitology 4

361211

ดูข้อมูล

Systematic Bacteriology

361221 

ดูข้อมูล

Scientific Instrument

361281

ดูข้อมูล

Medical_Parasitology

407312 

ดูข้อมูล

Medical Microbiology II

412312

ดูข้อมูล

สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Basic Biochemistry

365212

ดูข้อมูล

Basic Medical Biochemistry II

365214

ดูข้อมูล

General Biochemistry

365215 

ดูข้อมูล

 Principle of Biochemistry

365221

ดูข้อมูล

Food and Basic Nutrition

368110

ดูข้อมูล

 Food Science and Technology

368212

ดูข้อมูล

Basic Medical Biochemistry II

411212

ดูข้อมูล

 Biochemistry

411221

ดูข้อมูล

Basic Biochemistry

411222 

ดูข้อมูล

สาขาวิชาสรีรวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Basic Physiology 3(2-2-5)

367200 

ดูข้อมูล

 BasicHuman Physiology

367201

ดูข้อมูล

Human physiology

367202 

ดูข้อมูล

 Medical Physiology II

367222

ดูข้อมูล

 Basic Physiology 4(3-3)

413200

ดูข้อมูล

Medical Physiology II

413222 

ดูข้อมูล

รายวิชาสอนนิสิตแพทย์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Cardiovascular system I

322209

ดูข้อมูล

Respiratory System 1

322210

ดูข้อมูล

Hematologic and Immune System

322211

ดูข้อมูล

Gastrointestinal System 1

322212

ดูข้อมูล

Urinary System 1

322213

ดูข้อมูล

Reproductive system 1

322214

ดูข้อมูล

รายวิชาทั่วไป

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Human behavior

001170

ดูข้อมูล

Life&health

001171 

ดูข้อมูล

Human behavior

005170

ดูข้อมูล

Life&health

005171

ดูข้อมูล

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler