Menu

ปีการศึกษาที่ 1 / 2556

 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Anatomy I

 363202

ดูข้อมูล

Anatomy II

 363203

ดูข้อมูล

Basic anatomy

 363218

ดูข้อมูล

 Anatomy I

401202

ดูข้อมูล

 Anatomy II

401203

ดูข้อมูล

Basic anatomy

401218

ดูข้อมูล


 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

General Microbiology

266201

ดูข้อมูล

Mycology

266301

ดูข้อมูล

Yeast and Yeast Technology

266304

ดูข้อมูล

Microbial Physiology and Ecology

266331

ดูข้อมูล

Immunology

266351

ดูข้อมูล

Phycology

266401

ดูข้อมูล

Introduction to Bioinformatics

266402

ดูข้อมูล

Environmental Microbiology

266442

ดูข้อมูล

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ

266452

ดูข้อมูล

Industrial Microbiology

266471

ดูข้อมูล

Seminar

266497

ดูข้อมูล

Independent Study

266499

ดูข้อมูล

General Microbiology

361201

ดูข้อมูล

Microbiology and Parasitology

361203

ดูข้อมูล

Microbiology and Parasitology

412211

ดูข้อมูล

General Medical Parasitology

412316

ดูข้อมูล

สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

  ชีวเคมีพื้นฐาน

365212

ดูข้อมูล

ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน1

365213 

ดูข้อมูล

ชีวเคมีทั่วไป

365215 

ดูข้อมูล

Nutrition Therapy

368200

ดูข้อมูล

Food chemistry

368211

ดูข้อมูล

Basic Medical Biochemistry I

411211

ดูข้อมูล

Biochemistry

411221

ดูข้อมูล

Basic Biochemistry

411222

ดูข้อมูล

สาขาวิชาสรีรวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Human Physiology

367202

ดูข้อมูล

Medical Physiology I

367221

ดูข้อมูล

BasicPhysiology

413200

ดูข้อมูล

Basic Physiology 3

413200

ดูข้อมูล

 Basic Physiology 4

413200

ดูข้อมูล

รายวิชาสอนนิสิตแพทย์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Cell Biology and Tissue

322202

ดูข้อมูล

Biochemistry and Molecular Biology

322203

ดูข้อมูล

Introduction to anatomy & Physiology

322204

ดูข้อมูล

Nervous system I

322205

ดูข้อมูล

Skin and musculoskeletal system

322206

ดูข้อมูล

Endocrine system

322207

ดูข้อมูล

Principles of Medical Microbiology and Parasitology

322305

ดูข้อมูล

Applied immunology and Infectious diseases

322306

ดูข้อมูล

รายวิชาทั่วไป

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

 Human behavior

001170

ดูข้อมูล

Life and Health

001171

ดูข้อมูล

Human behavior

005170

ดูข้อมูล

Life and Health

005171

ดูข้อมูล

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler