Menu

ปีการศึกษาที่ 2 / 2554

 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Basic Anatomy

401218

ดูข้อมูล

Human neuroanatomy

413209

ดูข้อมูล


 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Basic Scientific Instrumentation

266381

ดูข้อมูล

Food Microbiology

266472

ดูข้อมูล

General Microbiology

266201

ดูข้อมูล

Independent Study

266493

ดูข้อมูล

Independent Study

266499

ดูข้อมูล

Medical Bacteriology

266353

ดูข้อมูล

Medical Microbiology II

412312

ดูข้อมูล

Microbial Genetics

266311

ดูข้อมูล

Microbiology and Parasitology

412211

ดูข้อมูล

Phycology

266401

ดูข้อมูล

Professional Training

266491

ดูข้อมูล

Systematic Bacteriology

266321

ดูข้อมูล

Virology

266302

ดูข้อมูล

Yeast and Yeast Technology

266304

ดูข้อมูล

สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Basic Biochemistry

365212

ดูข้อมูล

Basic Biochemistry

411222

ดูข้อมูล

Basic Medical Biochemistry II

411212

ดูข้อมูล

Biochemistry

411221

ดูข้อมูล

สาขาวิชาสรีรวิทยา

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Basic Physiology

413200

ดูข้อมูล

Medical Physiology II

413222

ดูข้อมูล

รายวิชาสอนนิสิตแพทย์

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Cardiovascular system I

499209

ดูข้อมูล

Gastrointestinal System I

322212

ดูข้อมูล

Hematologic and Immune System

322211

ดูข้อมูล

Reproductive system I

322214

ดูข้อมูล

Respiratory System I

322210

ดูข้อมูล

Urinary System I

322213

ดูข้อมูล

รายวิชาทั่วไป

ชื่อรายวิชา

 รหัสวิชา

รายละเอียด

Human behavior

001170

ดูข้อมูล

Life and Health

001171

ดูข้อมูล

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler