Menu

      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2561

        รายงานการประชุม

วันที่

ดาวน์โหลดเอกสาร

          คณะกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่  1 / 2561

13 กุมภาพันธ์ 2561

วาระการประชุม | สรุปวาระฯ

          คณะกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่  2 / 2561

9 มีนาคม 2561

วาระการประชุม | สรุปวาระฯ

          คณะกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่  3 / 2561

4 เมษายน 2561

วาระการประชุม | สรุปวาระฯ

          คณะกรรมการประจำคณะฯ  ครั้งที่  4 / 2561

18 พฤษภาคม 2561

วาระการประชุม | สรุปวาระฯ

         ระดมความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะฯ

ธันวาคม 2561

วาระการประชุม | สรุปวาระฯ

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало 1хбет зеркало