Menu

ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ นำความรู้จากกิจกรรม คืนความรู้ด้านโภชนาการของอาหารพื้นบ้านไทลื้อสู่ชุมชนของ ม.พะเยา ไปต่อยอดทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สูงอายุตำบลหย่วนและตำบลน้ำแวน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างตำรับอาหารพื้นบ้านและความเชื่อในการบริโภคของชาวไทลื้อบ้านน้ำแวน ที่ทำรับประทานกันอยู่เป็นประจำมาหาปริมาณสารอาหารและข้อมูลด้านโภชนาการ คืนความรู้ให้กับผู้สูงอายุชุมชนบ้านน้ำแวน โดยจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำแวน หมู่ที่ 1 อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีผู้สูงอายุเข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจและศึกษาข้อมูลความเชื่อเรื่องการบริโภคอาหาร โดยนำตัวอย่างอาหารมาวิเคราะห์หาสารอาหาร ข้อมูลด้านโภชนาการ พบว่า มีหลายเมนูที่มีคุณประโยชน์ด้านโภชนาการแต่ยังมีสิ่งที่เป็นกังวลและได้ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการก็คือโดยปกติอาหารพื้นบ้านภาคเหนือจะมีรสเค็มนำอยู่แล้วเนื่องจากมีกะปิและเกลือเป็นองค์ประกอบหลัก เลยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ได้รับปริมาณโซเดียมสูง ประกอบกับต่อมรับรสของลิ้นคนเราจะเสื่อมลงเมื่อมีอายุมากขึ้น จึงทำให้การรับรสเค็ม หวาน เสื่อมตามไปด้วย ดังนั้นในการปรุงรสชาติของอาหารก็จะยิ่งเติมรสเค็ม รสหวานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ได้รับปริมาณโซเดียมและน้ำตาลที่เติมลงไปในอาหารมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว จึงให้ทางกลุ่มผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมโครงการ ได้ระดมความคิดและวางแผนการพัฒนาตำรับอาหารพื้นบ้านไทลื้อเพื่อสุขภาพต่อไป เบื้องต้นต้องลดการเติมเกลือ สารปรุงรสที่ให้รสเค็มลง เพราะการได้รับปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายโรค และจะมีการศึกษาร่วมกันในเรื่องการนำพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้เพิ่มรสชาติอาหารให้มีรสชาติดี เป็นที่ยอมรับ แทนการเติมเกลือและเครื่องปรุงรสที่ให้โซเดียมสูง เพื่อปลอดภัยกับผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแวน กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่ามีประโยชน์กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทางกลุ่มผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำอาหาร เพื่อให้ลูกหลานได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนนำไปต่อยอดด้วยการทำอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าทางด้านโภชนาการให้กับคนในครอบครัวและคนในชุมชนบริโภค เป็นการทำความดีจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่มีความสำคัญกับสุขภาพของทุกคน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแวน ยังได้ทาบทามให้ทางกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อขยายผลโครงการต่อไป

-------------->รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<--------------

 

ข้อมูล : อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย 

ภาพ/เรียบเรียง:พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort