Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดี พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ.เชียงราย กว่า 30 คน ที่มาศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนเตรียมแพทย์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

          ในภาคเช้า เป็นการดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ และกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น ส่วนภาคบ่าย เป็นการดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดรีเฟล็กซ์ เป็นต้น ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและโภชนาการ ฐานความรู้เกี่ยวกับการสกัด DNA การวัดค่า BMI  เพื่อประเมินหาไขมันส่วนเกินในร่างกายด้วยเครี่องมือ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ อาทิ แบคทีเรีย รา ยีสต์ ไวรัส ปรสิต และสาหร่าย ได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ต่างสนุกสนานกับการได้ลงมือเรียนรู้ปฏิบัติการต่างๆ ด้วยตนเอง

ภาพ/ข่าว:พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort