Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการประยุกต์ความรู้จากห้องเรียนจุลชีววิทยาไปสู่การเกษตร ในงานถนนสายวัฒนธรรมกาดแลงวิถีล้านนา

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.นิคม นาคสุพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา นำนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการประยุกต์ความรู้จากห้องเรียนจุลชีววิทยาไปสู่การเกษตร ในงานถนนสายวัฒนธรรมกาดแลงวิถีล้านนา ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ นิสิตได้นำก้อนเชื้อเห็ดที่มีการประยุกต์ใช้เศษวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นก้อนอาหารเลี้ยงเชื้อ มาจัดแสดงและจำหน่าย และยังได้มีการจำหน่ายเห็ดครกที่มีส่วนประกอบของ “เห็ดยามาบูชิตาเกะ” หรือเห็ดหัวลิง ทางสมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยได้ตั้งชื่อว่า เห็ดภู่มาลา 60 และมีชื่ออื่นเรียกอีกมากมาย เช่น เห็ดเม่น แผ่นหัวลิง เป็นต้น

เห็ดหัวลิงถือเป็นอาหารที่ชื่อเสียงหนึ่งในแปดอย่างของจีน ได้รับการยกย่องจากผู้ที่คลุกคลีอยู่ในวงการเห็ดว่าเป็น “เห็ดแห่งทศวรรษ เห็ดหัวลิงยังมีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณเป็นยา จากข้อมูลวิจัยทางโภชนาการ พบว่าในเห็ดหัวลิงแห้ง 100 กรัม จะมีโปรตีน 26.3 กรัม (ซึ่งมีมากกว่าเห็ดหอม 1 เท่า) มีกรดอะมิโนอยู่ 16 ชนิด ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับร่างกายอยู่ถึง 7 ชนิด เนื่องจากเห็ดหัวลิงมีโปรตีนสูงและมีวิตามินหลายชนิดจึงได้ชื่อว่า “เป็นเนื้อสัตว์จากพืช”

นอกจากนี้ยังได้นำเชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์พะเยา ที่ช่วยในการป้องกันโรคไหม้คอรวง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยในโครงการบริการวิชาการของคณะที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ.แม่ใจ มาจัดแสดงให้ความรู้ ถือเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยามาใช้ในการเกษตร สามารถเป็นแนวทางในการต่อยอดการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาให้แก่นิสิตที่อยากประกอบอาชีพอิสระได้อีกทางหนึ่ง

พัชรินทร์ ใจข้อ/ข่าว

นิสิตจุลชีววิทยา/ภาพ

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri