Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานต่อองค์ความรู้การพัฒนาสวนป่ารุกขชาติ มุ่งศึกษาองค์ความรู้ป่าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้พืชเป็นอาหารและยา

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล สานต่อองค์ความรู้การพัฒนาสวนป่ารุกขชาติบ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  มุ่งศึกษาองค์ความรู้ป่าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้พืชเป็นอาหารและยา ณ หอประชุมพญางำเมือง ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์ สัตยาศัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ อาจารย์ณัฐพล  ทัศนสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย และนายแก้ว วันดี ประธานชมรมรักษ์แผนไทยตำบลบ้านถ้ำ ปราชญ์ชุมชน(หมอเมือง) ผู้ร่วมโครงการวิจัยดังกล่าว ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย พร้อมทั้งนำตำรับสมุนไพรของปราชญ์ชุมชนที่ได้สำรวจพบบริเวณป่าชุมชนสวนรุกขชาติตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกตำใต้ มาจัดแสดงและยังได้นำสูตรยาต้มสมุนไพรที่เหมาะกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในระยะนี้ มาให้ผู้ที่เยี่ยมชมนิทรรศการได้ทดลองดื่มฟรีอีกด้วย ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย

สำหรับโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ดังกล่าว ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จนได้คัดเลือกตำรับสมุนไพรของปราชญ์ชุมชนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาหลายรุ่น ซึ่งแยกตามสรรพคุณและสารออกฤทธิ์ จำนวน 4 ตำรับ มาศึกษาฤทธิ์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการ และพบว่ามีสมุนไพรหลายตัวที่ให้ผลการทดลองเกี่ยวกับกลไกการควบคุมระดับไขมัน และฤทธิ์ของสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และยังต้องทำการทดสอบฤทธิ์ทางเคมีอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาเป็นตำรับยาสมุนไพร เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน และเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” สอดรับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564  อีกด้วย

 

ภาพ: วิทยา สุนสะดี

เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

 

 

 

>>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<<

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri