Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญวิทยากรพิเศษ Dr. Harry Kamen และ Miriam Kamen  อาสาสมัครจากชมรมโรตารีสากล  มาให้ความรู้ด้านโรคติดเชื้อแก่นิสิต

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ Dr. Harry Kamen และ Miriam Kamen อาสาสมัครจากชมรมโรตารีสากล มาให้ความรู้ด้านโรคติดเชื้อแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 หลักสูตร สำหรับนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา บรรยายในรายวิชา ไวรัสวิทยา หัวข้อ “Zika virus: Symptoms, Countries, Risk, and Prevention” และนิสิตหลักสูตรโภชนาการและโภชนบำบัด บรรยายในรายวิชา Food Service Management   หัวข้อ “Enteric fever; Signs and symptoms” รวมถึงได้พูดคุยกับบุคลากร ในหัวข้อ “Daily English for Work” เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรได้เพิ่มทักษะและมีโอกาสฝึกการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาซียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางเพื่อสื่อสารใน AEC

 

 

ภาพ/ข้อมูล : ดร.เนติ เงินแพทย์

เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri