Menu

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่เทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561   

 

 

ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตทันตแพทย์ และนิสิตกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่เทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยพิธีขอขมาครูใหญ่และสวดอภิธรรม จัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2562 และพิธีสำคัญคือพิธีพระราชทานเพลิง จัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2562 มีศิษยานุศิษย์และประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้จันทน์แสดงความอาลัยต่อครูใหญ่และครูใหญ่เทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ กันอย่างหนาแน่น

ทั้งนี้ ร่างอาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่ที่บริจาคให้แก่สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา เพื่อให้นิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 27 ร่าง โดยได้จัดพิธีระลึกคุณอาจารย์ใหญ่ ณ อาคารปฏิบัติการสาขากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ก่อนส่งร่างกลับมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิง ที่ ม.ขอนแก่น ดังกล่าว

สำหรับปีการศึกษา 2562 ทางคณะฯ ได้รับบริจาคร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นิสิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใช้ศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 22 ร่าง

ข้อมูล /ภาพ:ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง, นางสาวสุทธิพร  สมเนตร
เรียบเรียงข่าว : พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top