Menu

อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมีและสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรส่งเสริมสุขภาวะอนามัยให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

 

         เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ พันติไพบูลย์วงศ์ อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี พร้อมด้วยอาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของผู้สูงอายุ การบรรยายประกอบไปด้วยหัวข้อ อาหารเพื่อสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อในผู้สูงอายุ วิทยากรโดย ดร.คมศักดิ์ พินธะ การดูแลสุขภาพและความงามของผู้สูงอายุ วิทยากรโดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ อาจารย์สาขาวิชาชีวเคมี และหัวข้อ การบริหารจัดการความเครียดในผู้สูงอายุ วิทยากรโดย อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร นอกจากนี้ยังมีการวัดสัดส่วนร่างกายให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้นและให้คำแนะนำในการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

        นายเปลี่ยน สีเสียดค้า ประธานผู้ก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง กล่าวว่า ได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้มากว่า 1 ปี อยากให้ผู้สูงอายุได้มีแนวทางการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น จากการอบรมในครั้งนี้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และแนวทางการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

Go to top