Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานรดน้ำดำหัวคณบดีสืบสานประเพณีอันดีงาม

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดงานรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพต่ออาจารย์อาวุโส อีกทั้งยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่แก่คนรุ่นหลัง เสริมสร้างความรักและความสามัคคี ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกด้วย โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานอาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิธีเริ่มขึ้นโดย ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยดร.เนติ เงินแพทย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนนำบุคลากรและนิสิต สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัว ศ.ดร.นิสันต์ สัตยาศัย ในแบบล้านนา มอบขันน้ำขมิ้นส้มป่อยและดอกไม้ เพื่อขอขมาและขอพร บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น บุคลากรต่างพร้อมใจกันสวมชุดพื้นเมืองและชุดลายดอกสีสันสดใส

การดำหัว เป็นประเพณีทางภาคเหนือซึ่งกระทำในวันปีใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือและรักใคร่ วิธีดำหัว คือ การเอาสิ่งของและน้ำขมิ้นส้มป่อย อาจลอยด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ไปให้แก่ผู้ที่เคารพและขอให้ท่านรดน้ำใส่หัวของตนให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งมีข้อควรระวัง การดำหัวไม่ใช่การนำน้ำขมิ้นส้มป่อยไปรดมือผู้ใหญ่ เพราะถือว่าเป็นการแช่ง เพราะงานที่ใช้น้ำรดมือมีอยู่สองงาน ก็คืองานแต่งงานและงานศพ ดังนั้นตามวิถีล้านนาจะไม่รดที่มือและจะไม่รดที่หัวของผู้ใหญ่ แต่เป็นผู้ใหญ่ที่รับความเคารพสักการะด้วยการจุ่มแล้วรดตัวเอง ผู้ที่ไปรดน้ำดำหัวมีหน้าที่แค่ให้พรอย่างนอบน้อม และรอรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากผู้ใหญ่ที่จะประพรมให้กับเราเพียงอย่างเดียว

 

วิทยา สุนสะดี /ภาพ
พัชรินทร์ ใจข้อ /เรียบเรียง

Go to top