Menu

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ

 

>>>>รับชมภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่<<<<

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและวางแผนการขับเคลื่อนระบบงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะ โดยมุ่งไปที่การระดมความคิด วางระบบและจัดหาเครื่องมือเพื่อช่วยให้นักวิจัยในหน่วยงานมีผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการวางนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ให้สอคคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยาและสำนักงานการวิจัย (วช.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกว่า  20 คน

           

ข้อมูล : ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ

ภาพ/เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort