Menu

 

สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019)

          วันนี้ ( 25 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019) ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกับเลือกซื้ออาหารที่นิสิตได้จัดแสดงในรูปแบบค็อกเทล มีนิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
          อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ทางสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเซีย (AFDA: Asian Federation of Dietetic Associations) ได้กำหนดให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน Asian Dietitian’s Day หรือวันนักกำหนดอาหารเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกำหนดอาหารในเอเชียได้นำเสนอนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรม และบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไปทราบมากยิ่งขึ้น สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงสนับสนุนให้หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านนักกำหนดอาหาร ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาทนักกำหนดอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

          กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงอาหารประจำชาติ อาหารอาเซียนและประเทศสมาชิก AFDA จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ กัมพูชา ไทย ฟิลิปปินส์ เมียร์มาร์ อินโดนีเซีย บรูไน และลาว โดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน และอาหารที่นิยมในประเทศ พร้อมทั้งมีการดัดแปลงให้เป็นอาหารสุขภาพและนำมาจัดแสดงในลักษณะค็อกเทล ไอศครีมลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมแสดงการให้ความรู้และกำหนดอาหารเฉพาะโรค เน้นการเผยแพร่ความรู้ในการบริโภคอาหารแต่ละโรคและให้เห็นตัวอย่างอาหารเฉพาะโรคต่างๆ เพื่อผู้เข้าร่วมนิทรรศการจะสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น อาทิ อาหารสำหรับภาวะความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังก่อนฟอก โรคไตเรื้อรังหลังฟอก เป็นต้น
          นอกจากนี้ยังมีการประเมินภาวะโภชนาการและให้คำปรึกษา การวัดองค์ประกอบร่างกาย โดยการใช้เครื่อง BIA และให้คำปรึกษาด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเป็นรายบุคคลอีกด้วย

อ.ชมนาด สิงห์หันต์/ข้อมูล
พัชรินทร์ ใจข้อ /ภาพ เรียบเรียง

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало