Menu

 

สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019)

          วันนี้ ( 25 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Dietitian’s Day 2019) ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในการนี้ นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกับเลือกซื้ออาหารที่นิสิตได้จัดแสดงในรูปแบบค็อกเทล มีนิสิต บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
          อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์ หัวหน้าสาขาวิชาโภชนาการ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า ทางสมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเซีย (AFDA: Asian Federation of Dietetic Associations) ได้กำหนดให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เป็นวัน Asian Dietitian’s Day หรือวันนักกำหนดอาหารเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกำหนดอาหารในเอเชียได้นำเสนอนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรม และบทบาทหน้าที่ของนักกำหนดอาหารให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไปทราบมากยิ่งขึ้น สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงสนับสนุนให้หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนด้านนักกำหนดอาหาร ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่บทบาทนักกำหนดอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

          กิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงอาหารประจำชาติ อาหารอาเซียนและประเทศสมาชิก AFDA จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ กัมพูชา ไทย ฟิลิปปินส์ เมียร์มาร์ อินโดนีเซีย บรูไน และลาว โดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน และอาหารที่นิยมในประเทศ พร้อมทั้งมีการดัดแปลงให้เป็นอาหารสุขภาพและนำมาจัดแสดงในลักษณะค็อกเทล ไอศครีมลูกหม่อนเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมแสดงการให้ความรู้และกำหนดอาหารเฉพาะโรค เน้นการเผยแพร่ความรู้ในการบริโภคอาหารแต่ละโรคและให้เห็นตัวอย่างอาหารเฉพาะโรคต่างๆ เพื่อผู้เข้าร่วมนิทรรศการจะสามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น อาทิ อาหารสำหรับภาวะความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรังก่อนฟอก โรคไตเรื้อรังหลังฟอก เป็นต้น
          นอกจากนี้ยังมีการประเมินภาวะโภชนาการและให้คำปรึกษา การวัดองค์ประกอบร่างกาย โดยการใช้เครื่อง BIA และให้คำปรึกษาด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายเป็นรายบุคคลอีกด้วย

อ.ชมนาด สิงห์หันต์/ข้อมูล
พัชรินทร์ ใจข้อ /ภาพ เรียบเรียง

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler