Menu

สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ อบรมการทำสบู่ผสมสมุนไพร

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ ดอนไชยพุทธศาสตร์

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ ผศ.ดร.อรดา ชมภูคำ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น และนางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ภายใต้ชื่อโครงการ สุขภาวะดี ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรชีวเคมี ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่ผสมสารสกัดจากสมุนไพร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ ดอนไชยพุทธศาสตร์ ณ วัดดอนไชย ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

          โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนำส่วนผสมสำคัญในการทำสบู่ ขั้นตอนและวิธีการทำ ตลอดจนการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพร อาทิ ทานาคา ขมิ้น สารสกัดจากข้าว มาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่ ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้แนะนำให้ผู้สูงอายุได้ทดลองทำสบู่ด้วยตนเองทุกขั้นตอน มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

          ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ กล่าวว่า การให้นิสิตได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้นำความรู้ในรายวิชาชีวเคมีเวชสำอาง และรายวิชาชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุ นอกจากชุมชนจะได้รับความรู้เรื่องของการทำสบู่สมุนไพรแล้ว นิสิตเองยังได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้หัวข้อการอบรมทำสบู่สมุนไพรดังกล่าว เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เกิดจากความต้องการของนักเรียนผู้สูงอายุ ที่ทางคณะฯ ได้ทำกิจกรรมถอดบทเรียน ความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

  

พัชรินทร์ ใจข้อ/ภาพ ข่าว

 

 

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало