Menu

สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ อบรมการทำสบู่ผสมสมุนไพร

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ ดอนไชยพุทธศาสตร์

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชนสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผศ.ดร.คมศักดิ์ พินธะ ผศ.ดร.อรดา ชมภูคำ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น และนางสาวปิยะวรรณ นันตาบุญ อาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ภายใต้ชื่อโครงการ สุขภาวะดี ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรชีวเคมี ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการการทำสบู่ผสมสารสกัดจากสมุนไพร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ ดอนไชยพุทธศาสตร์ ณ วัดดอนไชย ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

          โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแนะนำส่วนผสมสำคัญในการทำสบู่ ขั้นตอนและวิธีการทำ ตลอดจนการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพร อาทิ ทานาคา ขมิ้น สารสกัดจากข้าว มาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่ ซึ่งนิสิตจะเป็นผู้แนะนำให้ผู้สูงอายุได้ทดลองทำสบู่ด้วยตนเองทุกขั้นตอน มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

          ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ กล่าวว่า การให้นิสิตได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้นำความรู้ในรายวิชาชีวเคมีเวชสำอาง และรายวิชาชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มาถ่ายทอดให้กับผู้สูงอายุ นอกจากชุมชนจะได้รับความรู้เรื่องของการทำสบู่สมุนไพรแล้ว นิสิตเองยังได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้หัวข้อการอบรมทำสบู่สมุนไพรดังกล่าว เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เกิดจากความต้องการของนักเรียนผู้สูงอายุ ที่ทางคณะฯ ได้ทำกิจกรรมถอดบทเรียน ความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุตำบลดอกคำใต้ เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

  

พัชรินทร์ ใจข้อ/ภาพ ข่าว

 

 

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler