Menu

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”  

            บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ เข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อสร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการ แก่สังคมและชุมชน

 

Go to top

http://www.escortbayanlariz.net kolaybet casino betpas ataşehir escort pendik escort http://www.zv1.org escort http://www.patisahiplen.com kocaeli escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler