Menu

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”  

            บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ เข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อสร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการ แก่สังคมและชุมชน

 

Go to top

casino siteleri deneme bonusu veren siteler escort bayan Ataşehir Escort Kartal Escort Kocaeli Escort İzmit Escort Kurtköy Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Bursa Escort Denizli Escort Bursa Escort istanbul escort https://www.mirror-1xbet.com/ promosyon 1xbet зеркало