Menu

สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ

          ชีวเคมี (Biochemistry) เป็นวิชาที่่เกี่ยวกับเคมีของชีวิต (เคมี+ ชีวิต) เป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิชาหนึ่ง  ที่นักศึกษาในหลายๆสาขา จะต้องเรียนในหลักสูตร เช่น แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์  สาธารณสุขศาสตร์ ทันตกรรมศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น

          ชีวเคมี คือ ศาสตร์ที่อธิบายชีวิตโดยพิจารณาในระดับโมเลกุล ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโครงสร้าง, กลไก และกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้น นักชีวเคมีต่างทำงานหนักในขอบเขตวิจัยต่างๆกัน บ้างก็ศึกษาชีวโมเลกุล เช่น คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน นิวคลีโอไทด์ ฯลฯ บ้างก็ศึกษาเอนไซม์ (enzyme) ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ (biocatalyst) อันเปรียบได้ดังตัวจักรกลทำงานในสิ่งมีชีวิต บ้างก็ศึกษากลไกของการเกิดปฏิกิริยา (mechanism of reaction) บ้างก็ศึกษาวิถี (pathway) ของการสร้าง/สลายชีวโมเลกุลต่างๆ บ้างก็ศึกษาเกี่ยวกับสารพันธุกรรมคือดีเอ็นเอ (DNA) ที่เปรียบได้ดังพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิต บ้างก็ศึกษาโครงสร้างสามมิติ (3D structure) ของโปรตีน เป็นต้น ความรู้ทางชีวเคมีเหล่านี้ไม่สูญเปล่า และคงคุณค่าอเนกอนันต์แก่มนุษยชาติ นอกจากจะทำให้เราเข้าใจ ชีวิต มากขึ้นในแง่มุมหนึ่งแล้ว ความรู้ทางชีวเคมียังช่วยให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นอีกด้วย เพราะการคิดค้นยาและวิธีรักษาโรคต่างๆในทางการแพทย์อันนับไม่ถ้วนล้วนต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางชีวเคมี และยังมีการประยุกต์ไปใช้ในงานด้านอื่นอีก เช่น งานด้านอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

 

Go to top

deneme bonusu veren siteler escort bayan porno 64 pornoya konuluyor izmir escort elitbahis deneme bonusu kartli gecis sistemleri sahte medyumlar güvenilir medyumlar medyum hocalar medyum şikayet medyum şikayetleri