ประกาศราคากลาง

# โครงการ งบประมาณ ปีงบประมาณ Download
1 ประกาศประกวดราคาซื้อคุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ 995,000.00 บาท 2562 Download
2 ชุดวัดและบันทึกผลทางสรีรวิทยาเป็นดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ 1,000,000.00 บาท 2562 Download
3 โครงการปรับปรุงประบบไฟฟ้าภายใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 150,840.62 บาท 2562 Download
4 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 150,964.45 บาท 2562 Download
5 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม 117,600.00 บาท 2562 Download
6 โครงการงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ 426,147.12 บาท 2562 Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

# โครงการ ปีงบประมาณ งบประมาณ
1 โครงการปรับปรุงประบบไฟฟ้าภายใน อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562 Download
2 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 2562 Download
3 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 1,200 รีม 2562 Download
4 โครงการงต่อเติมห้องอเนกประสงค์ 2562 Download

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

# รายการ วันที่ประกาศ Download
1 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน 14 รายการ 21 กรกฎาคม 2563 Download
2 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 46 รายการ สิงหาคม 2562 Download

ประกาศร่าง TOR

# โครงการ วันที่ งบประมาณ Download
1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 รายการ 2 กุมภาพันธ์ 2564 1,404,000.00 บาท Download
2 ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ 23 เมษายน 2563 550,000.00 บาท Download
3 ร่างประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ 20 มีนาคม 2562 995,000.00 บาท Download