# รายการ วงเงินงบประมาณ เอกสาร
1 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 46 รายการ - Download